Esteu aquí

Varietats

Chandler

 • Introduïda el 1979 per la Universitat de Califòrnia.
 • Desborrament, 18 dies després de PAYNE
 • Fruit d'excel·lent qualitat i gran mida. Gra molt blanc.
 • àrbre de mig vigor i port semi-dret.
 • Molt productiu, amb 80 a 90% en botons laterals.
 • Recol·lecció tardana
 • Pol·linitzador: Franquette i Fernette

 

Howard

 • Desborrament 15 dies després de PAYNE
 • Fruit d'excel·lent qualitat, gra molt blanc, amb 80 a 90% de producció en gemmes laterals.
 • Poc vigorós, requereix plantació intensiva.
 • Recollida cinc dies abans que Chandler.
 • Pol·linitzador: Franquette i Fernette

 

Serr

 • Varietat clàssica del EEUU
 • Fruit gran, de bona qualitat i molt blanc
 • Arbre extremadament vigorós, que requereix gran marc de plantació. Port molt obert
 • Brotació molt precoç (al mateix temps que Payne), problemàtic en zones amb risc de gelades tardanes.
 • Recol·lecció precoç. Fins a 20 dies abans de Chandler, en determinats climes.

 

Tulare

 • Desborrament 12 dies després de payne. Floració tardana.
 • Bon vigor i força autofertil.
 • Fruit gran amb tendència a obrir-se la recol·lecció i tractament posterior.
 • 70% floració en botons laterals

 

Forde (UC95-26-37)

 • Introduïda el 2004 per la Universitat de Califòrnia.
 • Molt productiva en arbres joves i recol·lecció cinc dies abans de Chandler.
 • 100% de floració en brots laterals.
 • Desborrament 10 dies abans que Chandler
 • Gra molt blanc. Fruit arrodonit
 • Vigor intermedi entre Gillet i Sexton.

 

Gillet (UC95-22-26)

 • Excel·lent producció en arbres joves. Recollida 10-20 dies abans que Chandler
 • 100% de floració lateral. La flor femenina apareix abans que la masculina, de manera que necessita pol·linitzadors, que pot ser Serr o Sexton.
 • Gillet, és la més vigorosa de les noves varietats.
 • Fruit molt oblong i de gran mida.
 • Brotació una setmana o abans de Chandler.

 

Sexton (UC90-31-10)

 • Introduïda el 2004 per la Universitat de Califòrnia
 • Molt productiva en arbres joves. Desborrament una setmana abans que Chandler
 • 100% de floració en brots laterals. Varietat protoandros (Les flors masculines apareixen abans que les femenines). Pol·linitzadors de Tulare o Chandler
 • Fruit rodó. Bona qualitat de gra
 • Vigor mitjà, apte per plantacions intensives
 • Ramifica molt, pel que requereix una poda intensa.

 

SUNDLAND

 • Introduïda el 1979 per la Universitat de Califòrnia.
 • Brotació 2 dies despré de Payne. Molt productiva
 • arbre moderadament vigorós quan és adult, però de bon vigor quan és jove
 • Recollida mitjana-tardana.

 

Ivanhoe (95-11-14)

 • Excel·lent qualitat de fruit. Recol·lecció molt precoç (com Serr), gairebé un mes abans que Chandler
 • Entrada en producció precoç i 100% de floració lateral
 • Brotació com Serr, però pel fet que apareixen abans les flors femenines, aquestes ho fan una setmana abans que Serr.
 • Serr és una bona pol·linitzadora.
 • arbre de reduït vigor i requereix un excel·lent tractament.

 

R. Livermore (91-75-15)

 • Varietat de la Universitat de Davis, obtinguda el 1991 i registrada el 2001.
 • La seva principal característica és el color vermell del gra.
 • Obtinguda per un encreuament de Chandler, de la qual conserva moltes característiques.
 • Brotació igual que Chandler (20 dies després de Payne).
 • Inici de la floració a 23/4 i màxima floració a 26/4 (a Califòrnia).
 • Recollida una setmana abans que Chandler.
 • 90% de producció en brots laterals.
 • Fruit arrodonit i arbre de vegetació oberta.
 • Sensible a bacteriosis.

 

Hartley

 • Varietat clàssica.
 • Recollida mitjana o tardana
 • Fruit d'excel·lent qualitat
 • Brotació 16 dies després de Payne
 • Fruit gran i de forma característica
 • Arbre de vigor mig i port obert.
 • Molt poca producció en botons laterals.
 • Entrada en producció lenta.

 

FRANQUETTE

 • Varietat clàssica francesa. És la base de gairebé totes les plantacions franceses. És la Noix de Perigord.
 • Brotació molt tardana.
 • Fruit d'excel·lent qualitat
 • Lenta entrada en producció i producció poc abundant.
 • Floració només en brots terminals.
 • Actualment usada com pol·linitzador, però és molt exigent en fred, pel que en zones càlides no produeix aments (flors masculines).
 • Sensible a bacteriosis

 

FERNETTE

 • Varietat francesa, obtinguda per encreuament de Franquette i Lara, el 1978. Vigor mitjà i port semi-erecte.
 • Brotació tardana i reduïda sensibilitat a Bacteriosis i antracnosi.
 • Fruit globular de grans dimensions. Closca fràgil.
 • Bona productivitat.
 • Recol·lecció tardana
 • Molt bona pol·linitzadora per Lara i Chandler.
 • Brotació a final d'abril

 

FERNOR

 • Varietat francesa, d'igual procedència que Fernette
 • Característiques molt semblants
 • Fruit més allargat
 • Brotació a primers de maig i floració tardana.
 • Mitjanament sensible a bacteriois i antracnosi
 • Recol·lecció tardana

 

LARA

 • Varietat francesa, adaptada sobretot al mercat de la nou fresca, per la seva gran mida i maduració precoç
 • Ràpida entrada en producció i abundant floració en brots laterals.
 • Brotació tardana.
 • Recol·lecció precoç.

 

FEROUETTE

 • Varietat francesa, obtingut per INRA, procedent d'un creix entre Franquette i Chandler.
 • Arbre de vigor superior a Franquette.
 • Sensibilitat a la bacteriosis, feble o medina.
 • Productivitat mitjana, molt superior a Franquette.
 • Fruit rodó i de bon calibre.
 • Recol·lecció precoç.

 

FERADAM

 • Varietat francesa de procedència INRA, d'un encreuament Adams 10 amb Chandler.
 • Arbre de vigor inferior a Franquette.
 • Ramificació poc densa, amb brots vigorosos.
 • Port obert, que permet una bona formació en eix central.
 • Entrada en producció molt ràpida, de manera que necessita tutor durant la formació.
 • Mitjanament sensible a bacteriosis i sensible a antracnosi.
 • Fruit de gran calibre i recol·lecció al mateix temps que Lara.
 • Brotació dos dies abans que Lara.

 

FERTIGNAT

 • Varietat francesa, procedent d'un encreuament de Ronda de Montignat i Chandler.
 • Desborrament idèntic a Ronda de Montignat.
 • Abundant floració masculina en arbres joves.
 • La floració en la mateixa data que Ronda de Montignat.
 • Recol·lecció entre Lara i Franquette.
 • Bona productivitat.
 • Excel·lent pol·linitzador per Franquette i Lara.

 

FERALE

 • Varietat francesa, procedent d'un encreuament entre Chandler i Lara.
 • Brotació com Chandler i deu dies abans que Lara.
 • No té antracnosi i sensibilitat mitjana a bacteriosis.
 • Molt productiva.
 • Bon calibre.
 • Maduració del fruit pocs dies després de Lara.