Presentació

Fruitex, SA va ser creada fa gairebé 50 anys per a la producció de fruita, especialment pomes i peres, a Girona. També, durant uns anys va produir plançons de fruiters.

Cap a l'any 1975 vàrem  iniciar el cultiu de noguers pensant en ampliar els nostres productes. Les primeres plantacions les vàrem efectuar amb les varietats llavors aconsellades: Franquette, Hartley, Pedro, Lloret, etc., L'adaptació a les nostres condicions climàtiques es desconeixia, així com el seu potencial de producció. Les primeres plantacions no vàren ser un èxit per la lenta entrada en producció d'algunes varietats (fins a 10 anys), problemes fitosanitaris patològics desconeguts, etc.

El principal problema era la manca de vivers especialitzats, que poguessin subministrar plançons de qualitat de les noves varietats amb alt optencial i ra`pida entyrada en producció.

La noguera és una planta de difícil multiplicació en viver. Durant anys vàrem estudiar  els diferents sistemes de multiplicació   fins a aconseguir dominar l'empelt amb garantia d'èxit suficient per ser aplicat comercialment.

A l'actualitat podem produir plantes d’elevada qualitat i excel·lent desenvolupament posterior. El nostre sistema de contenidors permet obtenir plantes lliures de malalties de les arrels, així com la seva plantació, bé sigui a l'hivern, amb pa de terra i sense tallar cap arrel, o a final d'estiu, que, en llocs de climes càlids, permet a la planta arrelar el mateix any en el terreny i guanyar creixement l'any següent. Els contenidors forestals empleats tenen estries laterals que impedeixen l'enrotllat de les arrels, fet que es produeix en les bosses de plàstic i ocasionaria un mal desenvolupament de la planta

Produïm també plantes en viver tradicional, a arrel nua , per als fructicultors que prefereixen aquest sistema.

Pretenem amb aquesta pàgina presentar la nostra oferta de productes, al mateix temps que informar periòdicament de les novetats que es produeixin en el cultiu de la nou: varietats, malalties i comerç. Volem ser una pàgina de referència per als productors. 

No dubteu en fer-nos arribar les vostres correccions, informacions i opinions, a través del correu electrònic, això ens  permetrà millorar la pàgina.