Esteu aquí

Bacteriosis

(Xanthonomas campestris p.v.juglandis)

El bacteri produeix danys en brots, fulles i fruits. Requereix temperatura entre 1 i 37 graus C., amb una temperatura òptima entre 28 i 32 graus C. És indispensable la humitat per al seu desenvolupament. La sensibilitat és diferent segons les varietats.

Es controla gairebé exclusivament amb productes derivats del coure, en diferents formulacions, concretament  entre un i deu tractaments anuals, segons condicions climatologies i varietats. El primer tractament s'ha de fer en pre-brotació. s'ha de tractar, a la primavera, cada 7/10 dies, per mantenir coberts els nous brots. La dosi ha de ser elevada, de 4 kg de coure metall per ha. (8 kg de producte comercial del 50% o 6 kg si és el 70%). L'addició de mancozeb o maneb, millora l'efecte del tractament.

 

Fotografies: